Державна податкова адміністрація україни - страница 16

Код рядка 

Код додатка 

^ I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

колонка А 

колонка Б ДП2 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

 

  

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

х 

х 

2.1 

 

експортні операції 

 2.2 

 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

 

ДП3 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

 

х ДП3 

Операції, звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х  

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А) 

 

х 

5.1 

 

з рядка 5 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що не є об'єктом оподаткування
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 4 колонки А) 

 

х ДП1 

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -) 

 

  

^ Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 6 (- чи +)) колонки Б) 

х 

 
Код рядка 

Код додатка 

^ II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги придбання (без податку на додану вартість) 

Дозволений податковий кредит 

колонка А 

колонка Б ДП2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

8.1 

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

 

 

8.2 

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

81 

 

у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

9.1 

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

 

х 

9.2 

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

10 

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

х 

х 

10.1 

 

обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

 

 

10.2 

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

10.3 

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

 

 

101 

 

у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

 

 

11 

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)): 

х 

х 

11.1 

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам    

 

х 

11.2 

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))  

 

х 

11.3 

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

 

х 

111 

 

у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

 

х 

12 

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (12.1 (+ чи -) + 12.2 (+ чи -) + 12.3 (+ чи -)) колонки Б) 

 

 

12.1 

ДП1 

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -) 

 

 

12.2 

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (+) 

х 

 

12.3 

 

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

 

 

13 

 

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (8.1 + 10.1 + 10.3 + 12 (- чи +)) колонки Б) 

х 

 
 

^ III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Сума податку на додану вартість 

14 

 

Сума податку на додану вартість, яка в поточному звітному (податковому) періоді підлягає нарахуванню (рядок 7 - рядок 13) (позитивне значення) 

 

15 

 

Сума податку на додану вартість, яка зменшує нарахування наступних звітних (податкових) періодів (рядок 7 - рядок 13) (від'ємне значення) 

 

16 

 

Сума податку на додану вартість минулого звітного (податкового) періоду, яка в поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (значення рядка 18 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

 

17 

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) 

 

18 

 

Сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету 
(рядок 14 - рядок 16, від'ємне значення) або (рядок 15 + рядок 16) 
(значення цього рядка переноситься до рядка 16 декларації (переробного підприємства) наступного звітного (податкового) періоду) 

 
 
 Відмітка про перехід на місячний звітний (податковий) період з поточного звітного (податкового) періоду                          ^ До декларації додаються: 

 
 
 

 

 
 

 
 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4) (додаток 4) та відповідних документів 

Уточнюючий розрахунок 

Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді 

Доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу 


Дата подання декларації 

 

  

  

 

 

   Наведена інформація є повною і достовірною. 
Керівник 

______________________________________________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

М. П.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           (реєстраційний номер облікової картки платника 
              податків керівника / серія та номер паспорта) 

Головний бухгалтер 

______________________________________________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (реєстраційний номер облікової картки платника
   податків головного бухгалтера / серія та номер паспорта) 
IV. Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

 

 

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))  

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті декларації (переробного підприємства) 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 

 

 

За результатами камеральної перевірки цієї декларації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порушень (помилок) не виявлено (дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки  

 

 

 

 

 

 

 

 

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю 

(потрібне зазначити) 

"___" ____________ 20__ року                 __________________________________________________ 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 

6825174191666258.html
6825234396673152.html
6825496214714174.html
6825603312227004.html
6825703320446193.html