Міністерство освіти І науки україни наказ - страница 8

^ Технологічний напрям


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

^ Технологічний профіль

Інформаційно-технологічний профіль

10

11

10

11

Українська мова

1

1

1

1

Українська література

2

2

2

2

Світова література

1

1

1

1

Іноземна мова

3

3

3

3

Історія України

1

1,5

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Громадянська освіта:

правознавство


1


-


1


-

економіка

-

1

-

1

людина і світ

-

0,5

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

0,5

0,5
Математика*
3

3

-

-
Алгебра
-

-

2

3
Геометрія
-

-

2

2
Астрономія
-

0,5

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

1,5

1,5

Географія

1,5

-

1,5

-

Фізика

2

2

2

2

Хімія

1

1

1

1

Екологія

-

0,5

-

0,5

Технології

6

6

1

1

Інформатика

1

1

5

5

Креслення

-

2

-

2

Фізична культура**

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1

1

1

1

Разом

29,5

32

29,5

33

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи


8,5


6


8,5


5

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

33

33

^ Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

38

38

* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на варіативну частину;

** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів;

*** У класах з інформаційно-технологічним профілем може вводитися профільне вивчення алгебри та геометрії.


Додаток 11

Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

6822987570187617.html
6823221286706353.html
6823345894485505.html
6823490426668373.html
6823553647891690.html